gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

gaoluinn.com

Dé bheatha-sa. Ailth theicniúla amháin athá ar fáil ar anso fé láthair (is mithid rod éigint a dhéanamh mar gheall air sin). I nGaelainn athá cuid acu, i mBéarla athá an chuid eile.

Ailth theiciniúla

FreeBSD

Cartlannaíocht dhigiteach

Bogearra

Bash

WordPress

Saothar eile i ngort na dteangacha Ceilteacha

Méarchlár crua-earra Gaelainne

Féach ar Mhéarchlár Gaelainne de chuid Dúrud Teoranta. Más duine thu ' chuirfeadh suím in san próiseas deartha, tá físeán ar YouTube de chur i láthair a thug Ciarán Ó Bréartúin, an t-é athá ina bhun. Oscailth súil é seo, a chuireann sop in inead na scuabachas an mhéarchláir 'chaighdánaigh' i gcomhthéacs idirnáisiúnta. Go gceannair, go gcaithfir ⁊ go mairir!

Celtica L10N: Localizing for the Celtic Languages

Éinne go bhfuil suím acu ins na habhair athá fé chaibidil ar an láithreán so, is féidir go gcuirfidh siad suím i gCeltica L10N. Suíomh neamh-fhoirmeáltha ar-líne é seo, ar a bhfuil cuimhnimh, taithí, deiseanna agus cúspóirí a baineadh amach mar le logánú bogearra, dos na teangachaibh Ceilteacha go príomhúil, dá roinnt leis an saol muar.