gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

siar | ar aghaidh

Croí Mhúsgraí 1.0: mionchur síos

Teidil agus aitheantóirí

[taifead_aitheantoir_uathuil]

Cur síos ar an mír
Aitheantóir uathúil an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Ní foláir go gcloídh an t-aitheantóir seo le nodaireacht chóras innéacsaithe éigint, is é seo sínte amach go docht foirmeáltha.
Luachanna ceadaithe sonraí
An t-aitheantóir amháin.

[taifead_bunteideal]

Cur síos ar an mír
Bunteideal an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Bunteideal an taifid.
 • 'ní hann do bhunteideal'.
 • 'anaithnid'.

[taifead_teideal_cartlann]

Cur síos ar an mír
Teideal cartlainne an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Bunteideal an taifid (más ann do).
 • Teideal éigint a cumadh i gcomhair na cartlainne reatha, is a dhéanann cur síos bunúsach ar an mír.

Bunfhaisnéis

[taifead_achoimire]

Cur síos ar an mír
Achoimire ar an dtaifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Cur síos ar an dtaifead féinig, is ar fho-choda in-aitheanta dhe, más ann dóibh.
 • 'ní hann d'achoimire'.

[taifead_mireanna_scoite]

Cur síos ar an mír
Liosta mionsonraithe mhíreanna fisiciúla scoite de chuid an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Ní foláir an fhaisnéis seo a chur i riocht liosta.
Is ceadmhach liostaí neadaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Liosta na míreanna scoite, más ann dóibh.
 • 'ní hann do mhíreanna fisiciúla scoite'.

[taifead_notai_ginearaltha]

Cur síos ar an mír
Nótaí ginearáltha mar gheall ar an dtaifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Cur síos ar an dtaifead ina chomhthéacs sa saol trí chéile.
 • 'ní hann do nótaí ginearáltha'.

[taifead_leid_caighdean]

Cur síos ar an mír
Leid i leith caighdeán an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • 'gan locht'.
 • 'ana-mhaith'.
 • 'go maith'.
 • 'maith go leor'.
 • 'go holc'.
 • 'an-olc'.
 • 'go hainnis'.
 • 'anaithnid'.

[taifead_suiomh_taisce]

Cur síos ar an mír
Aitheantóir shuímh taisce an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Ní foláir go gcloídh an t-aitheantóir seo le nodaireacht chóras innéacsaithe éigint, is é seo sínte amach go docht foirmeáltha.
Luachanna ceadaithe sonraí
An t-aitheantóir amháin.

Eisintí

NB: Tá an trí mhír seo leanas fíte-fuaite. Ní foláir don gcartlannaí a dheimhniú ná cuirtar luachanna neamh-chomhsheasamhacha leo. (Níor chóir go nglacfadh peocu bogearra cartlannaíochta digití athá á úsáid le luachanna neamh-chomhsheasamhacha ar aon chuma.)

Féach ar na nótaí leis.

[taifead_priomheisint]

Cur síos ar an mír
Príomheisint an taifid.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • 'téacs'.
 • 'fuaim'.
 • 'íomhá neamh-ghluaisne'.
 • 'íomhá ghluaisne'.
 • 'anaithnid'.

[taifead_buneisinti]

Cur síos ar an mír
Buneisintí an taifid, mar a bhí ann an chéad lá.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin nú níosa mhó des na míreanna seo leanas:
 • 'téacs'.
 • 'fuaim'.
 • 'íomhá neamh-ghluaisne'.
 • 'íomhá ghluaisne'.
 • 'bunfhaisnéis datha'.
 • 'bunfhaisnéis steiréafónach'.
 • 'bunfhaisnéis steiréascópach'.
 • 'anaithnid'.

[taifead_buneisinti_ar_iarraidh]

Cur síos ar an mír
Buneisintí a bhíodh sa taifead ach athá ar iarraidh anois.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin nú níosa mhó des na míreanna seo leanas:
 • 'téacs'.
 • 'fuaim'.
 • 'íomhá neamh-ghluaisne'.
 • 'íomhá ghluaisne'.
 • 'bunfhaisnéis datha'.
 • 'bunfhaisnéis steiréafónach'.
 • 'bunfhaisnéis steiréascópach'.
 • 'anaithnid'.

Digitiú

[taifead_digitiu_caighdean_cartlann]

Cur síos ar an mír
An bhfuil an taifead iarna dhigitiú do réir caighdeán cartlannaíochta?
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
dianchosc ar an luach 'tá' a chur leis an mír seo marar réitíodh an léiriú digiteach do réir dea-chleachtais aitheanta cartlannaíochta agus mara bhfuil an léiriú digiteach ar fhíor-chaighdeán caomhnaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • 'tá'.
 • 'níl'.
 • 'anaithnid'.

[coipsroisiuna_URL]

Cur síos ar an mír
URL an chomhaid (nú URLanna na gcomhad) sroisiúna.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Ní foláir an fhaisnéis seo a chur i riocht liosta.
Ní cheadmhach liostaí neadaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Liosta dearbhchosán go cóipeanna digiteacha sroisiúna den dtaifead, ar peocu líonra go bhfuilid siad á stóráil air.
 • 'ní hann do chóip dhigiteach sroisiúna'.

[maistirchoip_URL]

Cur síos ar an mír
URL chomhad na máistirchóipe.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Ní foláir an fhaisnéis seo a chur i riocht liosta.
Is ceadmhach liostaí neadaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • An dearbhchosán go dtí an mháistirchóip dhigiteach den dtaifead, ar peocu líonra go bhfuil sí á stóráil air.
 • 'ní hann do mháistirchóip dhigiteach'.

Cumadh / Cruthnú

[taifead_data_cumadh]

Cur síos ar an mír
An dáta ar cumadh an taifead, nú ar cuireadh cumadh an taifid i gcrí.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Cloítar le nodaireacht ISO 8601.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • An dáta sa bhfoirm BBBB, BBBB-MM, BBBB-MM-LL, BBBB-MM-LLTUU:NN ┐rl, do réir mar is eol.
 • 'anaithnid'.

[taifead_aonan_cumadh]

Cur síos ar an mír
An t-aonán do chúm an taifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Is ceadmhach ainmneacha daoine agus / nú eagras a chur leis an dtacar riartha luachanna.
Is ceadmhach cur síos uathúil, gonta, tuairisciúil a chur leis an dtacar riartha luachanna, in inead ainme, nuair is eol méid áirithe mar gheall ar an aonán ach nuair nách n-eol a ainm.
Ní cheadmhach luachanna d'aon tsaghas eile do chur leis an dtacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Aon mhír amháin, nú níosa mhó, a roghnaíodh ón dtacar riartha luachanna.
 • 'anaithnid'.

Seilbh, cóipcheart agus cearta

[taifead_aonan_seilbh]

Cur síos ar an mír
An t-aonán gur leis an taifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Is ceadmhach ainmneacha daoine agus / nú eagras a chur leis an dtacar riartha luachanna.
Is ceadmhach cur síos uathúil, gonta, tuairisciúil a chur leis an dtacar riartha luachanna, in inead ainme, nuair is eol méid áirithe mar gheall ar an aonán ach nuair nách n-eol a ainm.
Ní cheadmhach luachanna d'aon tsaghas eile do chur leis an dtacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Aon mhír amháin, nú níosa mhó, a roghnaíodh ón dtacar riartha luachanna.
 • 'anaithnid'.

[taifead_aonan_coipcheart]

Cur síos ar an mír
An t-aonán gur leis an cóipcheart ins an taifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Is ceadmhach ainmneacha daoine agus / nú eagras a chur leis an dtacar riartha luachanna.
Is ceadmhach cur síos uathúil, gonta, tuairisciúil a chur leis an dtacar riartha luachanna, in inead ainme, nuair is eol méid áirithe mar gheall ar an aonán ach nuair nách n-eol a ainm.
Ní cheadmhach luachanna d'aon tsaghas eile do chur leis an dtacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Aon mhír amháin, nú níosa mhó, a roghnaíodh ón dtacar riartha luachanna.
 • 'saor ó chóipcheart'.
 • 'anaithnid'.

[taifead_cearta_eile]

Cur síos ar an mír
Faisnéis mhionsonraithe ar chearta reatha eile a bhaineann leis an dtaifead.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Téacs clóscríofa do réir mar is cuí.
 • 'ní hann do chearta eile'.
 • 'anaithnid'.

Eochairfhocail

[eochairfhocail_Gaelainn]

Cur síos ar an mír
Eochairfhocail i nGaelainn.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Ní foláir an téacs so bheith i riocht liosta.
Ní cheadmhach liostaí neadaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Liosta focal, do réir mar is cuí.

[eochairfhocail_Bearla]

Cur síos ar an mír
Eochairfhocail i mBéarla.
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Saorscríofa.
Ní foláir an téacs so bheith i riocht liosta.
Ní cheadmhach liostaí neadaithe.
Luachanna ceadaithe sonraí
Liosta focal, do réir mar is cuí.

Teanga dhaonna

NB: Tá an cheithre mhír seo leanas fíte-fuaite. Ní foláir don gcartlannaí a dheimhniú ná cuirtar luachanna neamh-chomhsheasamhacha leo. (Níor chóir go nglacfadh peocu bogearra cartlannaíochta digití athá á úsáid le luachanna neamh-chomhsheasamhacha ar aon chuma.)

Féach ar na nótaí leis.

[gaelainn_duchasach]

Cur síos ar an mír
An bhfuil Gaelainn dhúchasach sa taifead?
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • 'tá'.
 • 'níl'.
 • 'anaithnid'.

[gaelainn_duchasach_cuige]

Cur síos ar an mír
Gaelainn dhúchasach (in-aitheanta ag leibhéal cúige).
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin, nú níosa mhó, des na míreanna seo leanas:
 • 'Connachta'.
 • 'Laighin'.
 • 'An Mhumha'.
 • 'Ulaidh'.
 • 'anaithnid'.

[gaelainn_duchasach_cundae]

Cur síos ar an mír
Gaelainn dhúchasach (in-aitheanta ag leibhéal cúndae).
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin, nú níosa mhó, des na míreanna seo leanas:
 • 'Aontroim'.
 • 'Ard Mhacha'.
 • 'Átha Cliath'.
 • 'Cábhán'.
 • 'Ceatharlach'.
 • 'Ciarraí'.
 • 'Cíll Chainnigh'.
 • 'Cíll Dara'.
 • 'Cíll Mhantáin'.
 • 'An Clár'.
 • 'Corcaigh'.
 • 'Doire'.
 • 'An Dún'.
 • 'Dún na nGall'.
 • 'Fear Manach'.
 • 'Gaillimh'.
 • 'An Iarmhí'.
 • 'Laois'.
 • 'Liatrom'.
 • 'Loch gCarman'.
 • 'Longfort'.
 • 'An Lú'.
 • 'Luimneach'.
 • 'Maigh Eo'.
 • 'An Mhí'.
 • 'Muineachán'.
 • 'Port Láirge'.
 • 'Ros Comáin'.
 • 'Sligeach'.
 • 'Tiobraid Árann'.
 • 'Tír Eoghain'.
 • 'Uíbh Fháile'.
 • 'anaithnid'.

[gaelainn_duchasach_aitiuil]

Cur síos ar an mír
Gaelainn dhúchasach (in-aitheanta ag leibhéal ceantair áitiúil).
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin, nú níosa mhó, des na míreanna seo leanas:
 • 'Achréidh na Gaillimhe'.
 • 'Ceantar an Spidéil'.
 • 'Ceantar Cheara'.
 • 'Ceantar Iorrais'.
 • 'Ceantar na nOileán'.
 • 'Corca Dhuibhne'.
 • 'Déise na Mumhan'.
 • 'Dúiche Sheoige'.
 • 'Iorras Aithneach'.
 • 'Mionlach na Gaillimhe'.
 • 'Músgraí Uí Fhloínn'.
 • 'Oileáin Árann'.
 • 'Oileán Acla'.
 • 'Oileán Cléire'.
 • 'Ráth Cairn'.
 • 'Uíbh Ráthach'.
 • 'anaithnid'.

Treas-scríbhinn

NB: Tá an dá mhír seo leanas fíte-fuaite. Ní foláir don gcartlannaí a dheimhniú ná cuirtar luachanna neamh-chomhsheasamhacha leo. (Níor chóir go nglacfadh peocu bogearra cartlannaíochta digití athá á úsáid le luachanna neamh-chomhsheasamhacha ar aon chuma.)

Féach ar na nótaí leis.

[taifead_treas_scribhinn]

Cur síos ar an mír
Treas-scríbhinn dhigiteach den dtaifead.
Rialacha sonraí
Roghnaitheach (ach inmhianta)
Saorscríofa.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • Treas-scríbhinn chlóscríofa, do réir mar is cuí.
 • 'ní hann do threas-scríbhinn dhigiteach'.

[taifead_treas_scribhinn_iomlan]

Cur síos ar an mír
Más ann do threas-scríbhinn dhigiteach den dtaifead, an treas-scríbhinn iomlán í?
Rialacha sonraí
Riachtanach.
Úsáidtar tacar riartha luachanna.
Luachanna ceadaithe sonraí
Aon cheann amháin des na míreanna seo leanas:
 • 'is ea'.
 • 'ní hea'.
 • 'ní hann do threas-scríbhinn dhigiteach'.
 • 'anaithnid'.

Nótaí

Lipéid mhíreanna Chroí Mhúsgraí

Cloíonn lipéad gach mír meiteashonraí leis an bhfoirm [ainm_an_lipeid].

Cuid den lipéad iad na lúibíní cearnacha. Mionlitreacha amháin.

Eisintí

Bunfhaisnéis steiréafónach
Níl aon dabht ach go bhfuil ciall le réimse meiteashonraí i gcomhair bhunfhaisnéis steiréafónach; rud comónta i saol na ndaoine is ea taifeadadh steiréafónach fuaime le fada an lá.
Bunfhaisnéis steiréascópach
Chun go seasóidh Croí Mhúsgraí an aimsir ar chuireas an réimse seo léi. Táthar ag útamáil le scannán agus teilifís trí thoise le breis agus trí fichead bliain, ag iarraidh í a chur chun cinn i dtiúnscail na siamsaíochta, agus gan dá thoradh ach tinnis cinn agus spéaclaí greannúra. Ach cé nách cuid shúntasach de shaol na ndaoine fós í, is deabhraitheach go bhfuil an teicneolaíocht ag dul in aibíocht sa deire thiar thall. Tá líon na bhfíscheamaraí tomhalthóra trí-thoise athá ar díol ag méadú in aghaidh na bliana agus do mheasas gurb fhiú réimse a chur ar fáil i gcomhair na heisinte seo dá réir.
Bunfhaisnéis bhalthanach
Do rith sé chugham go bhféadfaí réimse meiteashonraí a chur ar fáil ina comhair seo leis ach níor mheasas go mbainfí mórán úsáid as. Cumhrán ar litreacha grá an t-aon úsáid dháiríre a rith chugham.
Bunfhaisnéis bhlastach
D'fhéadfadh bunfhaisnéis bhlastach bheith úsáideach i gcás fo-thaifead áirithe ach ba bheag de mhaith réimse meiteashonraí a chur ar fáil di: i measc roinnt deocrachtaí eile do chaithfí dochair a dhéanamh ar an dtaifead chun í a thomhas!

Teanga dhaonna

Níl aon dabht ach gur abhar díospóireachta í sainmhíniú 'Ghaelainn dhúchasach'. Ní foláir don gcartlannaí agus / nú don gceannaire tiúnscadail socarú ar shainmhíniú éigint a sháisíonn téarmaí tagartha agus rúibricí a dtiúnscadail féinig. Mar sin féin, tugtar an sainmhíniú bunúsach, símplí seo leanas ar an dtéarma i gcomhair an ailth seo: Gaelainn (labhartha, scríofa nú chlóbhuailthe) a léiríonn mianach an traidisiúin leanúnaigh, neamh-bhriste, stairiúil urlabhartha Gaelthachta, agus a léiríonn gur cuid den dtraidisiún san í.

Tá an liosta luachanna ceadaithe fé [gaelainn_duchasach_aitiuil] le forbairt.

D'fhéadfaí Croí Mhúsgraí a shíneadh d'fhonn meiteashonraí um theangacha eile a iúmpar ach réimsí nua, bunaithe ar [gaelainn_duchasach], [gaelainn_duchasach_cuige], [gaelainn_duchasach_cundae] agus [gaelainn_duchasach_aitiuil], a shíneadh amach do réir mar ba chuí.

Treas-scríbhinn

I gcomhair urlabhartha dhaonna (i dtaifid fuaime is físeáin) agus teanga dhaonna scríofa (i gcáipéisíocht) a cuireadh an réimse seo ar fáil. 'Sé sin, taifid go bhfuil teanga dhaonna mar phríomh-abhar iontu. Cé go bhféadfaí treas-scríbhinn a réiteach de mhíreanna beaga, tánaisteacha téacsa athá le feiscint i ngrianghraif agus mar sin de, dob fhearr an fhaisnéis sin a thaifeadadh ins an mhír [taifead_achoimire].

D'fhéadfaí a rá gur 'léiriú' de thaifead í treas-scríbhinn seochas 'meiteashonraí' mar gheall air. Tá aigine oscailthe agam ina thaobh so. Fós féin, tá luach agus tábhacht fé leith ag baint le treas-scríbhinní leictreonacha i bhfearann na ríomhaireachta agus, dá bharr san, do ghlacas le treas-scríbhinn mar ghné den 'fhaisnéis ar an bhfaisnéis'.

Gaibhniú

Ní bhaineann Croí Mhúsgraí le roghnú ardán agus meicníochtaí cartlannaíochta. Mar sin féin, ní dochair ar bith é aon fhoireann meiteashonraí, nú cóip dhi, a stóráil agus a choimeád cothrom le dáta i riocht lomthéacsa, iarna hionchódú le UTF-8 agus iarna cur síos i dteangain márcála oscailthe ar nós HTMLXML, d'fhonn gaibhniú ardáin, bogearra agus díolthóra a sheachaint.

siar | ar aghaidh