FreeBSD agus ga_IE.UTF-8: eochairmhapaí agus logcaighdeáin

Údar: Mícheál Ó Lochlainn, Áras Shorcha Ní Ghuairim, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Arna fhoíllsiú: 24ú Mí Deire’ Fómhair 2018.

Eochairfhocail

FreeBSD, Gaelainn, logánú, méarchlár, eocharmhapa, logcaighdeán, ga_IE, UTF‑8, Linux.

Achoimire

Déanann an t‑alth gearr so cur síos ar thrí cinn d’eochairmhapaíbh Gaelainne, is ar logcaighdeán ga_IE.UTF‑8, do chórais oibriúcháin FreeBSD. D’fhorbraíos dhá cheann des na heochairmhapaíbh, agus an logcaighdeán, mar chuid d’iniúchadh a dheineas ar riúnaíocht FreeBSD mar rogha inoibrithe ar fhreastalaí Linux i dtímpeallachtaí ga_IE.UTF‑8 (Ó Lochlainn, 2018). Do thairiscíos an eochairmhapa ab oiriúnaí acu so, mar aon leis an logcaighdeán, mar phaistí do chuallacht FreeBSD age deire’ an iniúchta. (228587 agus 228588 ar Bhugzilla.)

Obair leanúnach is ea an obair forbartha so. Dírítar aird an léitheóra ar an staid reatha, thíos.

Séanadh

D’fhonn faisnéis a scaipeadh a cuireadh na heochairmhapaí ⁊ an logcaighdeán so ar fáil go poiblí, le dóchas go mbeidís úsáideach do dhuine éigint, nú go gcuirfeadh duine éigint suím iontu. Ní bhronntar cearta d'aon tsaghas. Cé go bhfuilid agam féinigh dá n‑úsáid, le tamall agus gan deocracht ar bith, ní thugtar barrántas d’aon tsaghas ina dtaobh agus ní ghlactar le freagarthacht in aon dochair ná in aon díobháil a bheadh ann de dhroím aon úsáid a bhainfeadh éinne astu, ná de dhroím aon bhaint a bheadh ag éinne leo.

An staid reatha

20181024
ie.basic.acc.kbd (leagan 2018-05-29)
ie.full.acc.kbd (leagan 2018-05-29)
ie.nascanna-version-1.acc.kbd (leagan 2018-05-29; béite 0.50)
ga_IE.UTF‑8 (leagan 2018-05-29)

Íoschóipeáil

🔗 eochairmhapaí 🔗 ga_IE.UTF‑8

Eochairmhapa 1: ie.basic.acc.kbd

É seo an eochairmhapa ’ chuireas fé bhráid Thionscadail FreeBSD (228588).

 • ie.basic.acc.kbd comh-oiriúnach le mapáil an mhéarchláir Éireannaigh a chúm Séamus Ó Ciardhuain d’X.Org.
 • Déanann sé páirt-athrais ar a’ mapáil soin. Fo-thacar bunriachtanach di a chuireann sé ar fáil: tá a cuid eochracha mionathraithe go léir ann, mar aon le heochracha marbha i gcomhair na graife.
 • Sa mbreis ar mhapáil an Chiardhuanaigh, cuireann sé an fleiscín nea’bhriseach ar fáil le Shift + Alt Gr + spásbarra; carachtar ’tá an-úsáideach i rémíranna ar nós n‑ ⁊ t‑.
 • Dá réir seo, soláthraíonn sé gach a bhfuil a’ teastáil chun na Gaelainne a scrí, sna ortaghrafaíochtí traidisiúnta agus reatha araon (an seana-chló ⁊ an cló Rómhánach).
 • Seasaíonn sé le Gaelainn na hAlban leis, de bharr go gcuireann sé ’n ghraif ar fáil.
 • Tá aon tsnaidhm amháin a’ baint leis: ní oibríonn an spás nea’bhriseach (Alt Gr + spásbarra) in ao’ chor. Tá sé seo luaite i 228588, le dóchas go n‑aimseofar cúis na deocrachta agus leigheas uirthi. Ní dó’ liom go bhfuil locht ar an eochairmhapa féinig ach go bhfuil rod éigint i bputógaibh FreeBSD a’ cur as do mhapáil an charachtair áirithe seo. Neosfaidh an aimsir.

# Irish Keyboard (basic) for vt (2018-05-29)
#
# DEVELOPMENT VERSION - PROPOSED PATCH
#
# Modified from
# $FreeBSD: releng/11.1/share/vt/keymaps/uk.kbd 270229 2014-08-20 17:00:47Z se $
#
# This keyboard supports An Cló Gaelach and includes dotted consonants;
# long lowercase r and s; and tironian et.
#
# For consistency with established X.Org and *nix functionality,
# modified mappings correspond to a subset of the "Irish" and "CloGaelach"
# components of Séamus Ó Ciardhuain's X.Org Irish keyboard map.
# This subset includes all of Ó Ciardhuain's Alt Gr modifier mappings but
# only includes accent/dead key mappings for grave accents.
#
# Non-breaking characters:
# In addition to Ó Ciardhuain's mappings this keyboard also maps
# Shift + Alt Gr + Spacebar to the non-breaking hyphen.
# It retains Ó Ciardhuain's mapping of Alt Gr + Spacebar
# to the non-breaking space.
#
# Font support: requisite glyphs required.
#
# $FreeBSD$
#
# Míċeál Ó Loċlainn
# micheal.maclochlainn@oegaillimh.ie
#
# scan            cntrl     alt  alt  cntrl lock
# code base  shift cntrl shift alt  shift cntrl shift state
# ------------------------------------------------------------------
 000  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 001  esc  esc  esc  esc  esc  esc  debug esc   O
 002  '1'  '!'  nop  nop  161  185  nop  nop   O
 003  '2'  '"'  nul  nul  8482  178  nul  nul   O
 004  '3'  0xa3  nop  nop  169  179  nop  nop   O
 005  '4'  '$'  0xa4  0xa4  8364  162  nop  nop   O
 006  '5'  '%'  nop  nop  167  8224  nop  nop   O
 007  '6'  '^'  rs   rs   '^'  8240  rs   rs   O
 008  '7'  '&'  nop  nop  182  8266  esc  esc   O
 009  '8'  '*'  nop  nop  '8'  8226  nop  nop   O
 010  '9'  '('  nop  nop  170  183  gs   gs   O
 011  '0'  ')'  nop  nop  186  176  nop  nop   O
 012  '-'  '_'  us   us   8211  8212  us   us   O
 013  '='  '+'  nop  nop  8800  177  nop  nop   O
 014  bs   bs   del  del  bs   bs   del  del   O
 015  ht   btab  nop  nop  ht   btab  nop  nop   O
 016  'q'  'Q'  dc1  dc1  339  338  dc1  dc1   C
 017  'w'  'W'  etb  etb  'w'  'W'  etb  etb   C
 018  'e'  'E'  enq  enq  233  201  enq  enq   C
 019  'r'  'R'  dc2  dc2  636  174  dc2  dc2   C
 020  't'  'T'  dc4  dc4  7787  7786  dc4  dc4   C
 021  'y'  'Y'  em   em   165  181  em   em   C
 022  'u'  'U'  nak  nak  250  218  nak  nak   C
 023  'i'  'I'  ht   ht   237  205  ht   ht   C
 024  'o'  'O'  si   si   243  211  si   si   C
 025  'p'  'P'  dle  dle  7767  7766  dle  dle   C
 026  '['  '{'  esc  esc  8220  8221  esc  esc   O
 027  ']'  '}'  gs   gs   8216  8217  gs   gs   O
 028  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 029  lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl  O
 030  'a'  'A'  soh  soh  225  193  soh  soh   C
 031  's'  'S'  dc3  dc3  7777  7776  dc3  dc3   C
 032  'd'  'D'  eot  eot  7691  7690  eot  eot   C
 033  'f'  'F'  ack  ack  7711  7710  ack  ack   C
 034  'g'  'G'  bel  bel  289  288  bel  bel   C
 035  'h'  'H'  bs   bs   'h'  'H'  bs   bs   C
 036  'j'  'J'  nl   nl   305  188  nl   nl   C
 037  'k'  'K'  vt   vt   'k'  189  vt   vt   C
 038  'l'  'L'  ff   ff   180  190  ff   ff   C
 039  ';'  ':'  nop  nop  8230  8225  nop  nop   O
 040  '''  '@'  nul  nul  230  198  nul  nul   O
 041  '`'  0xac  nop  nop  166  223  nop  nop   O
 042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
 043  '#'  '~'  nop  nop  171  187  nop  nop   O
 044  'z'  'Z'  sub  sub  383  7835  sub  sub   C
 045  'x'  'X'  can  can  215  8773  can  can   C
 046  'c'  'C'  etx  etx  267  266  etx  etx   C
 047  'v'  'V'  syn  syn  'v'  'V'  syn  syn   C
 048  'b'  'B'  stx  stx  7683  7682  stx  stx   C
 049  'n'  'N'  so   so   'n'  'N'  so   so   C
 050  'm'  'M'  cr   cr   7745  7744  cr   cr   C
 051  ','  '<'  nop  nop  8804  8222  nop  nop   O
 052  '.'  '>'  nop  nop  8805  8218  nop  nop   O
 053  '/'  '?'  nop  nop  247  191  nop  nop   O
 054  rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift O
 055  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'   O
 056  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  O
 057  ' '  ' '  nul  ' '  160  8209  susp  ' '   O
 058  clock clock clock clock clock clock clock clock  O
 059  fkey01 fkey13 fkey25 fkey37 scr01 scr11 scr01 scr11  O
 060  fkey02 fkey14 fkey26 fkey38 scr02 scr12 scr02 scr12  O
 061  fkey03 fkey15 fkey27 fkey39 scr03 scr13 scr03 scr13  O
 062  fkey04 fkey16 fkey28 fkey40 scr04 scr14 scr04 scr14  O
 063  fkey05 fkey17 fkey29 fkey41 scr05 scr15 scr05 scr15  O
 064  fkey06 fkey18 fkey30 fkey42 scr06 scr16 scr06 scr16  O
 065  fkey07 fkey19 fkey31 fkey43 scr07 scr07 scr07 scr07  O
 066  fkey08 fkey20 fkey32 fkey44 scr08 scr08 scr08 scr08  O
 067  fkey09 fkey21 fkey33 fkey45 scr09 scr09 scr09 scr09  O
 068  fkey10 fkey22 fkey34 fkey46 scr10 scr10 scr10 scr10  O
 069  nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock  O
 070  slock slock slock slock slock slock slock slock  O
 071  fkey49 '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'   N
 072  fkey50 '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'   N
 073  fkey51 '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'   N
 074  fkey52 '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'   N
 075  fkey53 '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'   N
 076  fkey54 '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'   N
 077  fkey55 '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'   N
 078  fkey56 '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'   N
 079  fkey57 '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'   N
 080  fkey58 '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'   N
 081  fkey59 '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'   N
 082  fkey60 '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'   N
 083  del  '.'  '.'  '.'  '.'  '.'  boot  boot  N
 084  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 085  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 086  '\'  '|'  fs   fs   dgra  '|'  fs   fs   O
 087  fkey11 fkey23 fkey35 fkey47 scr11 scr11 scr11 scr11  O
 088  fkey12 fkey24 fkey36 fkey48 scr12 scr12 scr12 scr12  O
 089  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 090  rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl  O
 091  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'   N
 092  nscr  pscr  debug debug nop  nop  nop  nop   O
 093  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  O
 094  fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 O
 095  fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 O
 096  fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 O
 097  fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 O
 098  fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 O
 099  fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 O
 100  fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 O
 101  fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 O
 102  fkey60 paste fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 O
 103  fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 boot  fkey61 O
 104  slock saver slock saver susp  nop  susp  nop   O
 105  fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 O
 106  fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 O
 107  fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 O
 108  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O

 dgra '`'   ( 'a'  0xe0  ) ( 'A'  0xc0  ) ( 'e'  0xe8  ) ( 'E'  0xc8  )
        ( 'i'  0xec  ) ( 'I'  0xcc  ) ( 'o'  0xf2  ) ( 'O'  0xd2  )
        ( 'u'  0xf9  ) ( 'U'  0xd9  )

Eochairmhapa 2: ie.full.acc.kbd

Leagan méadaithe d’ie.basic.acc.kbd is ea an eochairmhapa so.

 • Déanann sé athrais iomlán ar mhapáil mhéarchlár X.Org an Chiardhuanaigh.
 • ’Sé sin, cuireann sé mapáil ie.basic.acc.kbd ar fáil, i bhfochair tacair bhreise eochracha marbha.
 • Ach is amhlaidh go bhfuil deocracht mhuar ag baint leis an dtacar so:
  • Níor rith liom feidhm a bhaint as aon eochair mharbh dá chuid, fóraíor.
  • Níor aimsíos an chúis athá leis an dteip seo fós ach, dáltha an spáis nea’bhrisigh in ie.basic.acc.kbd, ní dó’ liom gur ar ie.full.acc.kbd athá an locht.
  • Ach a nglacfaí le ie.basic.acc.kbd de thoradh 228588, is dócha go ndéanfad ath-iarracht chun na snaidhme seo ’ scaoileadh.
  • Idir an dá línn, cé gur féidir ie.full.acc.kbd ’ úsáid, ní sholáthraíonn sé feidhm ar bith nách soláthraíonn ie.basic.acc.kbd.

# Irish Keyboard (full) for vt (2018-05-29)
#
# DEVELOPMENT VERSION - NOT FOR USE IN PRODUCTION
#
# Modified from
# $FreeBSD: releng/11.1/share/vt/keymaps/uk.kbd 270229 2014-08-20 17:00:47Z se $
#
# This keyboard supports An Cló Gaelach and includes dotted consonants;
# long lowercase r and s; and tironian et.
#
# For consistency with established X.Org and *nix functionality,
# modified mappings correspond to the full set of the "Irish" and "CloGaelach"
# components of Séamus Ó Ciardhuain's X.Org Irish keyboard map.
#
# HOWEVER, many of the accent/dead keys are not currently working.
#
# Non-breaking characters:
# In addition to Ó Ciardhuain's mappings this keyboard also maps
# Shift + Alt Gr + Spacebar to the non-breaking hyphen.
# It retains Ó Ciardhuain's mapping of Alt Gr + Spacebar
# to the non-breaking space.
#
# Font support: requisite glyphs required.
#
# $FreeBSD$
#
# Míċeál Ó Loċlainn
# micheal.maclochlainn@oegaillimh.ie
#
# scan            cntrl     alt  alt  cntrl lock
# code base  shift cntrl shift alt  shift cntrl shift state
# ------------------------------------------------------------------
 000  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 001  esc  esc  esc  esc  esc  esc  debug esc   O
 002  '1'  '!'  nop  nop  161  185  nop  nop   O
 003  '2'  '"'  nul  nul  8482  178  nul  nul   O
 004  '3'  0xa3  nop  nop  169  179  nop  nop   O
 005  '4'  '$'  0xa4  0xa4  8364  162  nop  nop   O
 006  '5'  '%'  nop  nop  167  8224  nop  nop   O
 007  '6'  '^'  rs   rs   dcir  8240  rs   rs   O
 008  '7'  '&'  nop  nop  182  8266  esc  esc   O
 009  '8'  '*'  nop  nop  ddia  8226  nop  nop   O
 010  '9'  '('  nop  nop  170  183  gs   gs   O
 011  '0'  ')'  nop  nop  186  176  nop  nop   O
 012  '-'  '_'  us   us   8211  8212  us   us   O
 013  '='  '+'  nop  nop  8800  177  nop  nop   O
 014  bs   bs   del  del  bs   bs   del  del   O
 015  ht   btab  nop  nop  ht   btab  nop  nop   O
 016  'q'  'Q'  dc1  dc1  339  338  dc1  dc1   C
 017  'w'  'W'  etb  etb  ddot  ddot  etb  etb   C
 018  'e'  'E'  enq  enq  233  201  enq  enq   C
 019  'r'  'R'  dc2  dc2  636  174  dc2  dc2   C
 020  't'  'T'  dc4  dc4  7787  7786  dc4  dc4   C
 021  'y'  'Y'  em   em   165  181  em   em   C
 022  'u'  'U'  nak  nak  250  218  nak  nak   C
 023  'i'  'I'  ht   ht   237  205  ht   ht   C
 024  'o'  'O'  si   si   243  211  si   si   C
 025  'p'  'P'  dle  dle  7767  7766  dle  dle   C
 026  '['  '{'  esc  esc  8220  8221  esc  esc   O
 027  ']'  '}'  gs   gs   8216  8217  gs   gs   O
 028  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 029  lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl  O
 030  'a'  'A'  soh  soh  225  193  soh  soh   C
 031  's'  'S'  dc3  dc3  7777  7776  dc3  dc3   C
 032  'd'  'D'  eot  eot  7691  7690  eot  eot   C
 033  'f'  'F'  ack  ack  7711  7710  ack  ack   C
 034  'g'  'G'  bel  bel  289  288  bel  bel   C
 035  'h'  'H'  bs   bs   ddot  ddot  bs   bs   C
 036  'j'  'J'  nl   nl   305  188  nl   nl   C
 037  'k'  'K'  vt   vt   drin  189  vt   vt   C
 038  'l'  'L'  ff   ff   180  190  ff   ff   C
 039  ';'  ':'  nop  nop  8230  8225  nop  nop   O
 040  '''  '@'  nul  nul  230  198  nul  nul   O
 041  '`'  0xac  nop  nop  166  223  nop  nop   O
 042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
 043  '#'  '~'  nop  nop  171  187  nop  nop   O
 044  'z'  'Z'  sub  sub  383  7835  sub  sub   C
 045  'x'  'X'  can  can  215  8773  can  can   C
 046  'c'  'C'  etx  etx  267  266  etx  etx   C
 047  'v'  'V'  syn  syn  dcar  'V'  syn  syn   C
 048  'b'  'B'  stx  stx  7683  7682  stx  stx   C
 049  'n'  'N'  so   so   dtil  'N'  so   so   C
 050  'm'  'M'  cr   cr   7745  7744  cr   cr   C
 051  ','  '<'  nop  nop  8804  8222  nop  nop   O
 052  '.'  '>'  nop  nop  8805  8218  nop  nop   O
 053  '/'  '?'  nop  nop  247  191  nop  nop   O
 054  rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift O
 055  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'   O
 056  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  O
 057  ' '  ' '  nul  ' '  160  8209  susp  ' '   O
 058  clock clock clock clock clock clock clock clock  O
 059  fkey01 fkey13 fkey25 fkey37 scr01 scr11 scr01 scr11  O
 060  fkey02 fkey14 fkey26 fkey38 scr02 scr12 scr02 scr12  O
 061  fkey03 fkey15 fkey27 fkey39 scr03 scr13 scr03 scr13  O
 062  fkey04 fkey16 fkey28 fkey40 scr04 scr14 scr04 scr14  O
 063  fkey05 fkey17 fkey29 fkey41 scr05 scr15 scr05 scr15  O
 064  fkey06 fkey18 fkey30 fkey42 scr06 scr16 scr06 scr16  O
 065  fkey07 fkey19 fkey31 fkey43 scr07 scr07 scr07 scr07  O
 066  fkey08 fkey20 fkey32 fkey44 scr08 scr08 scr08 scr08  O
 067  fkey09 fkey21 fkey33 fkey45 scr09 scr09 scr09 scr09  O
 068  fkey10 fkey22 fkey34 fkey46 scr10 scr10 scr10 scr10  O
 069  nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock  O
 070  slock slock slock slock slock slock slock slock  O
 071  fkey49 '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'   N
 072  fkey50 '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'   N
 073  fkey51 '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'   N
 074  fkey52 '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'   N
 075  fkey53 '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'   N
 076  fkey54 '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'   N
 077  fkey55 '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'   N
 078  fkey56 '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'   N
 079  fkey57 '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'   N
 080  fkey58 '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'   N
 081  fkey59 '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'   N
 082  fkey60 '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'   N
 083  del  '.'  '.'  '.'  '.'  '.'  boot  boot  N
 084  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 085  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 086  '\'  '|'  fs   fs   dgra  dced  fs   fs   O
 087  fkey11 fkey23 fkey35 fkey47 scr11 scr11 scr11 scr11  O
 088  fkey12 fkey24 fkey36 fkey48 scr12 scr12 scr12 scr12  O
 089  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 090  rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl  O
 091  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'   N
 092  nscr  pscr  debug debug nop  nop  nop  nop   O
 093  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  O
 094  fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 O
 095  fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 O
 096  fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 O
 097  fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 O
 098  fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 O
 099  fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 O
 100  fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 O
 101  fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 O
 102  fkey60 paste fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 O
 103  fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 boot  fkey61 O
 104  slock saver slock saver susp  nop  susp  nop   O
 105  fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 O
 106  fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 O
 107  fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 O
 108  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O

 dgra '`'   ( 'a'  0xe0  ) ( 'A'  0xc0  ) ( 'e'  0xe8  ) ( 'E'  0xc8  )
        ( 'i'  0xec  ) ( 'I'  0xcc  ) ( 'o'  0xf2  ) ( 'O'  0xd2  )
        ( 'u'  0xf9  ) ( 'U'  0xd9  )

 dcar 0x87  ( '0'  8320  ) ( '1'  8321  ) ( '2'  8322  ) ( '3'  8323  )
        ( '4'  8324  ) ( '5'  8325  ) ( '6'  8326  ) ( '7'  8327  )
        ( '8'  8328  ) ( '9'  8329  ) ( '-'  8331  ) ( '='  8332  )
        ( 'a'  462   ) ( 'c'  269   ) ( 'd'  271   ) ( 'e'  283   )
        ( 'g'  487   ) ( 'h'  543   ) ( 'i'  464   ) ( 'j'  496   )
        ( 'k'  489   ) ( 'l'  318   ) ( 'n'  328   ) ( 'o'  466   )
        ( 'r'  345   ) ( 's'  353   ) ( 't'  357   ) ( 'u'  468   )
        ( 'v'  474   ) ( 'z'  382   )

 dcir '^'   ( '0'  8304  ) ( '1'  185   ) ( '2'  178   ) ( '3'  179   )
        ( '4'  8308  ) ( '5'  8309  ) ( '6'  8310  ) ( '7'  8311  )
        ( '8'  8312  ) ( '9'  8313  ) ( '-'  8315  ) ( '='  8316  )
        ( 'a'  0xe2  ) ( 'A'  0xc2  ) ( 'c'  265   ) ( 'C'  264   )
        ( 'e'  0xea  ) ( 'E'  0xca  ) ( 'g'  285   ) ( 'G'  284   )
        ( 'h'  293   ) ( 'H'  292   ) ( 'i'  0xee  ) ( 'I'  0xce  )
        ( 'j'  309   ) ( 'J'  308   ) ( 'o'  0xf4  ) ( 'O'  0xd4  )
        ( 's'  349   ) ( 'S'  348   ) ( 'u'  0xfb  ) ( 'U'  0xdb  )
        ( 'w'  373   ) ( 'W'  372   ) ( 'y'  375   ) ( 'Y'  374   )
        ( 'z'  7825  ) ( 'Z'  7824  )

 dtil '~'   ( 'a'  0xe3  ) ( 'A'  0xc3  ) ( 'e'  7869  ) ( 'E'  7868  )
        ( 'i'  297   ) ( 'I'  296   ) ( 'n'  0xf1  ) ( 'N'  0xd1  )
        ( 'o'  0xf5  ) ( 'O'  0xd5  ) ( 'u'  361   ) ( 'U'  360   )
        ( 'v'  7805  ) ( 'V'  7804  ) ( 'y'  7929  ) ( 'Y'  7928  )
        ( '='  8771  )

 drin 0xb0  ( 'a'  0xe5  ) ( 'A'  0xc5  ) ( 'u'  367   ) ( 'U'  366   )
        ( 'w'  7832  ) ( 'y'  7833  )

 dced 0xb8  ( 'c'  0xe7  ) ( 'C'  0xc7  ) ( 'd'  7697  ) ( 'D'  7696  )
        ( 'e'  553   ) ( 'E'  552   ) ( 'g'   291  ) ( 'G'  290   )
        ( 'h'  7721  ) ( 'H'  7720  ) ( 'k'   311  ) ( 'K'  310   )
        ( 'l'  316   ) ( 'L'  315   ) ( 'n'   326  ) ( 'N'  325   )
        ( 'r'  343   ) ( 'R'  342   ) ( 's'   351  ) ( 'S'  350   )
        ( 't'  355   ) ( 'T'  354   )

 ddia 0xa8  ( 'a'  228   ) ( 'A'  196   ) ( 'e'  235   ) ( 'E'  203   )
        ( 'h'  7719  ) ( 'H'  7718  ) ( 'i'  239   ) ( 'I'  207   )
        ( 'o'  246   ) ( 'O'  214   ) ( 't'  7831  )
        ( 'u'  252   ) ( 'U'  220   ) ( 'w'  7813  ) ( 'W'  7812  )
        ( 'x'  7821  ) ( 'X'  7820  ) ( 'y'  255   ) ( 'Y'  376   )
        ( 't'  355   ) ( 'T'  354   )

 ddot 729   ( 'a'  551   ) ( 'A'  550   ) ( 'b'  7683  ) ( 'B'  7682  )
        ( 'c'  267   ) ( 'C'  266   ) ( 'd'  7691  ) ( 'D'  7690  )
        ( 'e'  279   ) ( 'E'  278   ) ( 'f'  7711  ) ( 'F'  7710  )
        ( 'g'  289   ) ( 'G'  288   ) ( 'h'  7715  ) ( 'H'  7714  )
        ( 'i'  305   ) ( 'I'  304   ) ( 'j'  567   )
        ( 'l'  320   ) ( 'L'  319   ) ( 'm'  7745  ) ( 'M'  7744  )
        ( 'n'  7749  ) ( 'N'  7748  ) ( 'o'  559   ) ( 'O'  558   )
        ( 'p'  7767  ) ( 'P'  7766  ) ( 'r'  7769  ) ( 'R'  7768  )
        ( 's'  7777  ) ( 'S'  7776  ) ( 't'  7787  ) ( 'T'  7786  )
        ( 'w'  7815  ) ( 'W'  7814  ) ( 'x'  7819  ) ( 'X'  7818  )
        ( 'y'  7823  ) ( 'Y'  7822  ) ( 'z'  380   ) ( 'Z'  379   )

Eochairmhapa 3: ie.nascanna-version-1.acc.kbd

Leagan méadaithe eile d’ie.basic.acc.kbd is ea é seo. Chun seasamh le Méarchlár Nascanna a chumas é. Méarchlár crua-earra is ea Méarchlár Nascanna, go bhfuil leagan amach fisiciúil dúchasach do Ghaelainn na hÉireann air.

 • D’aithníos dhá riachtanas — nách riúnaíonn go hiomlán dá chéile — i dtaobh síneadh amach an eochairmhapa so:
  • Seasamh le sainleagan amach fisiciúil Mhéarchlár Nascanna, is le sain-mhapáil carachtar athá curtha ar fáil age Nascanna cheana do chórais oibriúcháin eile.
  • Dílseacht do mhapáil X.Org an Chiardhuanaigh, athá buanaithe i saol *nix le corraíocht is cúig bhliana déag, is go bhfuil taithí forleathan uirthi i measc lucht *nix d’úsáid.
 • Dá réir sin, d’aithníos fo-thacar de mhapáil Nascanna ar féidir ie.basic.acc.kbd a for-ghléasadh leis, is gan cur isteach an iomad ar a fheidhm.
 • Seochas na trí eisceacht seo ’ leanas, fágann an fo-thacar so ie.nascanna-version-1.acc.kbd ana-dhílis do mhapáil Nascanna.
  Et Thireonach
  Do caomhnaíos eochracha mionathraithe X.Org ina comhair seo — Shift + Alt Gr (+ &).
  (Níl soin ar fáil i mapáil Nascanna.)
  An síneadh fada
  Níor chuireas suas eochracha marbha ina chomhair seo.
  (Táid siad so ar fáil i mapáil Nascanna, ach níor mheasas iad ’ bheith riachtanach.)
  An ghraif
  Do ghleasas Shift + Alt Gr + ` mar eochair mharbh ina comhair.
  (Alt Gr + \ athá gléasta in X.Org.)
  Comhréiteach neamh-ídéalach, do-sheachanta ab ea é seo, d’fhonn:
  • An fheidhm a bhaineann Nascanna as an eochair \ do chaomhnú.
  • A luíod cur isteach agus is féidir a dhéanamh ar mhapáil X.Org na heochrach `.

# Irish Keyboard (Nascanna version 1) for vt (2018-05-29)
#
# BETA VERSION 0.50
#
# Modified from
# $FreeBSD: releng/11.1/share/vt/keymaps/uk.kbd 270229 2014-08-20 17:00:47Z se $
#
# This keyboard supports An Cló Gaelach and includes dotted consonants;
# long lowercase r and s; and tironian et.
#
# For consistency with established X.Org and *nix functionality,
# modified mappings correspond to a subset of the "Irish" and "CloGaelach"
# components of Séamus Ó Ciardhuain's X.Org Irish keyboard map.
# This subset includes all of Ó Ciardhuain's Alt Gr modifier mappings but
# only includes accent/dead key mappings for grave accents.
#
# Non-breaking characters:
# In addition to Ó Ciardhuain's mappings this keyboard also maps
# Shift + Alt Gr + Spacebar to the non-breaking hyphen.
# It retains Ó Ciardhuain's mapping of Alt Gr + Spacebar
# to the non-breaking space.
#
# Ó Ciardhuain's mappings have been overlayed with a secondary modification
# to support the 'Nascanna' hardware keyboard for Irish.
# This overlay is intended to allow the Nascanna keyboard to be used with
# FreeBSD while retaining consistency with established X.Org and *nix
# functionality. 
# The overlay is a subset of the Nascanna mappings for Windows.
# Most of these have been included, with the following exceptions:
# * Tironian et: Ó Ciardhuain's Shift + Alt Gr modifier retained.
# * Acute accent: No accent/dead key provided for this.
# * Grave accent: Accent/dead key mapped to Shift + Alt Gr + `
#         This was a necessary compromise to:
#         * Accomodate Nascanna's use of the \ key.
#         * Cause the least disruption to
#          Ó Ciardhuain's mappings for the ` key.
#
# Font support: requisite glyphs required.
#
# $FreeBSD$
#
# Míċeál Ó Loċlainn
# micheal.maclochlainn@oegaillimh.ie
#
# scan            cntrl     alt  alt  cntrl lock
# code base  shift cntrl shift alt  shift cntrl shift state
# ------------------------------------------------------------------
 000  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 001  esc  esc  esc  esc  esc  esc  debug esc   O
 002  '1'  '!'  nop  nop  161  185  nop  nop   O
 003  '2'  '"'  nul  nul  8482  178  nul  nul   O
 004  '3'  0xa3  nop  nop  169  179  nop  nop   O
 005  '4'  '$'  0xa4  0xa4  8364  162  nop  nop   O
 006  '5'  '%'  nop  nop  167  8224  nop  nop   O
 007  '6'  '^'  rs   rs   '^'  8240  rs   rs   O
 008  '7'  '&'  nop  nop  182  8266  esc  esc   O
 009  '8'  '*'  nop  nop  '8'  8226  nop  nop   O
 010  '9'  '('  nop  nop  170  183  gs   gs   O
 011  '0'  ')'  nop  nop  186  176  nop  nop   O
 012  '-'  '_'  us   us   8211  8212  us   us   O
 013  '='  '+'  nop  nop  8800  177  nop  nop   O
 014  bs   bs   del  del  bs   bs   del  del   O
 015  ht   btab  nop  nop  ht   btab  nop  nop   O
 016  'q'  'Q'  dc1  dc1  339  338  dc1  dc1   C
 017  'w'  'W'  etb  etb  'w'  'W'  etb  etb   C
 018  'e'  'E'  enq  enq  233  201  enq  enq   C
 019  'r'  'R'  dc2  dc2  636  174  dc2  dc2   C
 020  't'  'T'  dc4  dc4  7787  7786  dc4  dc4   C
 021  'y'  'Y'  em   em   165  181  em   em   C
 022  'u'  'U'  nak  nak  250  218  nak  nak   C
 023  'i'  'I'  ht   ht   237  205  ht   ht   C
 024  'o'  'O'  si   si   243  211  si   si   C
 025  'p'  'P'  dle  dle  7767  7766  dle  dle   C
 026  250  218  esc  esc  '['  '{'  esc  esc   C
 027  243  211  gs   gs   ']'  '}'  gs   gs   C
 028  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 029  lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl lctrl  O
 030  'a'  'A'  soh  soh  225  193  soh  soh   C
 031  's'  'S'  dc3  dc3  7777  7776  dc3  dc3   C
 032  'd'  'D'  eot  eot  7691  7690  eot  eot   C
 033  'f'  'F'  ack  ack  7711  7710  ack  ack   C
 034  'g'  'G'  bel  bel  289  288  bel  bel   C
 035  'h'  'H'  bs   bs   'h'  'H'  bs   bs   C
 036  'j'  'J'  nl   nl   305  188  nl   nl   C
 037  'k'  'K'  vt   vt   'k'  189  vt   vt   C
 038  'l'  'L'  ff   ff   180  190  ff   ff   C
 039  ';'  ':'  nop  nop  8230  8225  nop  nop   O
 040  '''  '@'  nul  nul  230  198  nul  nul   O
 041  '`'  0xac  nop  nop  166  dgra  nop  nop   O
 042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
 043  233  201  nop  nop  '#'  '~'  nop  nop   C
 044  'z'  'Z'  sub  sub  383  7835  sub  sub   C
 045  'x'  'X'  can  can  215  8773  can  can   C
 046  'c'  'C'  etx  etx  267  266  etx  etx   C
 047  'v'  'V'  syn  syn  'v'  'V'  syn  syn   C
 048  'b'  'B'  stx  stx  7683  7682  stx  stx   C
 049  'n'  'N'  so   so   'n'  'N'  so   so   C
 050  'm'  'M'  cr   cr   7745  7744  cr   cr   C
 051  ','  '/'  nop  nop  181  '<'  nop  nop   O
 052  '.'  '?'  nop  nop  176  '>'  nop  nop   O
 053  237  205  nop  nop  247  191  nop  nop   C
 054  rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift rshift O
 055  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'  '*'   O
 056  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  lalt  O
 057  ' '  ' '  nul  ' '  160  8209  susp  ' '   O
 058  clock clock clock clock clock clock clock clock  O
 059  fkey01 fkey13 fkey25 fkey37 scr01 scr11 scr01 scr11  O
 060  fkey02 fkey14 fkey26 fkey38 scr02 scr12 scr02 scr12  O
 061  fkey03 fkey15 fkey27 fkey39 scr03 scr13 scr03 scr13  O
 062  fkey04 fkey16 fkey28 fkey40 scr04 scr14 scr04 scr14  O
 063  fkey05 fkey17 fkey29 fkey41 scr05 scr15 scr05 scr15  O
 064  fkey06 fkey18 fkey30 fkey42 scr06 scr16 scr06 scr16  O
 065  fkey07 fkey19 fkey31 fkey43 scr07 scr07 scr07 scr07  O
 066  fkey08 fkey20 fkey32 fkey44 scr08 scr08 scr08 scr08  O
 067  fkey09 fkey21 fkey33 fkey45 scr09 scr09 scr09 scr09  O
 068  fkey10 fkey22 fkey34 fkey46 scr10 scr10 scr10 scr10  O
 069  nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock nlock  O
 070  slock slock slock slock slock slock slock slock  O
 071  fkey49 '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'  '7'   N
 072  fkey50 '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'  '8'   N
 073  fkey51 '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'  '9'   N
 074  fkey52 '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'   N
 075  fkey53 '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'  '4'   N
 076  fkey54 '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'  '5'   N
 077  fkey55 '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'  '6'   N
 078  fkey56 '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'  '+'   N
 079  fkey57 '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'  '1'   N
 080  fkey58 '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'  '2'   N
 081  fkey59 '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'  '3'   N
 082  fkey60 '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'  '0'   N
 083  del  '.'  '.'  '.'  '.'  '.'  boot  boot  N
 084  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 085  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O
 086  225  193  fs   fs   '\'  '|'  fs   fs   C
 087  fkey11 fkey23 fkey35 fkey47 scr11 scr11 scr11 scr11  O
 088  fkey12 fkey24 fkey36 fkey48 scr12 scr12 scr12 scr12  O
 089  cr   cr   nl   nl   cr   cr   nl   nl   O
 090  rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl rctrl  O
 091  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'  '/'   N
 092  nscr  pscr  debug debug nop  nop  nop  nop   O
 093  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  ralt  O
 094  fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 fkey49 O
 095  fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 fkey50 O
 096  fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 fkey51 O
 097  fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 fkey53 O
 098  fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 fkey55 O
 099  fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 fkey57 O
 100  fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 fkey58 O
 101  fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 fkey59 O
 102  fkey60 paste fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 fkey60 O
 103  fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 fkey61 boot  fkey61 O
 104  slock saver slock saver susp  nop  susp  nop   O
 105  fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 fkey62 O
 106  fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 fkey63 O
 107  fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 fkey64 O
 108  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop  nop   O

 dgra '`'   ( 'a'  0xe0  ) ( 'A'  0xc0  ) ( 'e'  0xe8  ) ( 'E'  0xc8  )
        ( 'i'  0xec  ) ( 'I'  0xcc  ) ( 'o'  0xf2  ) ( 'O'  0xd2  )
        ( 'u'  0xf9  ) ( 'U'  0xd9  )

Nótaí i dtaobh na n‑eochairmhapaí

I gcomhair chonsóil vt a dearadh na heochairmhapaí seo go léir. Nílid siad comh-oiriúnach le syscons.

kbdcontrol -l /usr/share/vt/keymaps/ie-<PEOCU>-acc.kbd d’fhonn iad a ghníomhú le láimh.

I láthair na huaire, tá clónna consóil vt in éaghmais roinnt glifeanna athá riachtanach chun seasamh le tacair carachtar na n‑eochairmhapaí seo ina n‑iomláine. Iarradh tuilleadh faisnéise ina thaobh so cheana fé 228588 agus do tugadh í sin. Idir an dá línn, is féidir oibriú tímpeall ar an ngátar ach GNU Unifont a shuitáil.

Logcaighdeán: ga_IE.UTF-8

Níl de dhifear idir mo logcaighdeán-sa ga_IE.UTF‑8 agus logcaighdeán oifigiúil FreeBSD en_IE.UTF-8 ach an comhad LC_TIME. Leagan logánaithe den gcomhad soin is ea ’ chuireas fé bhráid Thionscadail FreeBSD (228587).

 • Mo chomhadlann-sa ga_IE.UTF‑8 ina hiomláine athá san íoschóipeáil, thuas.
 • Mo chomhad-sa LC_TIME amháin a léiríonn an cód seo ’ leanas.

Ean
Fea
Már
Abr
Bea
Mei
Iul
Lún
Mnf
Drf
Sam
Nol
Mí Eanair
Mí na Feabhra
Mí an Mhárta
Mí Aibreáin
Mí na Bealtaine
Mí an Mheithimh
Mí Iúil
Mí na Lúnasa
Mí Meán Fhómhair
Mí Deireadh Fómhair
Mí na Samhna
Mí na Nollag
Dom
Lua
Már
Céa
Déa
Aoi
Sat
Dé Domhnaigh
Dé Luain
Dé Máirt
Dé Céadaoin
Déardaoin
Dé hAoine
Dé Sathairn
%H:%M:%S
%d/%m/%Y
%a %e %b %X %Y
r.n.
i.n.
%a %e %b %Y %X %Z
Mí Eanair
Mí na Feabhra
Mí an Mhárta
Mí Aibreáin
Mí na Bealtaine
Mí an Mheithimh
Mí Iúil
Mí na Lúnasa
Mí Meán Fhómhair
Mí Deireadh Fómhair
Mí na Samhna
Mí na Nollag
dm
%I:%M:%S %p

Tagairtí