gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

Script Bash chun logánú theangacha Ceilteacha a chur i gcrí ar stáisiúin oibire Ubuntu

Údar: Mícheál Ó Lochlainn.

Iarna fhoíllsiú: 14ú Mí an Mhárta 2014.

Eochairfhocail

Gaelainn, Gaelic, Gaeilge, Gaelainn na hAlban, Gaelainn Mhanann, Breatanais, Córnais, Briotáinis, Ceilteach, logánú, idirnáisiúnú, domhandú, aistriúchán, teanga, Ubuntu, GNU, Linux, XIX, Canonical, Debian, Bash, plaosc, script.

Réamhrá

Caithim roinnt mhaith ama ag obair le hUbuntu, idir an leagan freastalaí is an leagan deisce agus do scríos an script Bash athá curtha i láthair ar an leathanach so chun go bhfeice sí i ndiaidh logánú agus socarú teanga chomhéadan úsáideora mo chuid stáisiún oibire.

Gaelainn na hÉireann a bhíonn ag teastáil uaim i gcónaí ach do shíneas amach an script sa tslí is go bhféadfadh sí freastal ar aon teangain nú ar aon ghrúpa teangacha, agus ar na teangacha Ceilteacha go háirithe.

Fo fo! Nithe a bhéarfadh ar lucht Windows

Ní hionann suitáil pacáiste teangan agus a ghníomhú — ar árdán Ubuntu ná Windows. Is féidir do rogha teangacha a shuitáil ar stáisiún oibire Ubuntu ach ní gá iad go léir a úsáid. Mhuise ní gá aon cheann acu a úsáid.

Fós féin, tá deifir shúntasach idir an tslí go n-oibríonn logánú ar an dá ardán.

Cur chuige Windows

Cé go bhfuil ailthireacht Windows nea'spleách ar theangacha comhéadain le roinnt de bhliainibh, bíonn bunteanga éigint — gur mórtheanga dhomhanda í — suite ar gach ásca Windows: Béarla, An Fhraincis, An Ghearmánais, An Spáinnis nú mórtheanga éigint eile.

Na pacáistí teangan Windows i gcomhair mionteangacha, táid siad go léir comhcheangailthe le ceann des na bunteangacha so, agus spleách uirthi. Is minic ná fuil gach aon mhír téacsa sa chomhéadan iarna aistriú ins na pacáistí teangan so agus titeann Windows siar ar an mbunteangain chun na mbearnaí a líonadh. Dá thoradh so, is cuma cén mhionteanga athá in úsáid, tá aon mhórteanga amháin ann sa chúlra, mar chúlthaca.

Tá an cur chuige seo slachtmhar go maith. D'fhéadfadh sé mhionteanga bheith suite ar an ríomhaire, agus iad gníomhaithe age seisear ina gcuid cúntas úsáideora, agus ní fheicfidh éinne acu ach a rogha teangan féinig, is fo-fhocal anso is ansúd sa bhunteangain.

Is féidir forbhreithniú níosa chuímsithí ar logánú táirgí Mhicrosoft a lé, más mian leat. (I mBéarla athá an t-alth seo.)

Cur chuige Ubuntu

Fé mar a fheicfar sa script ar ball, bíonn bunteanga ag baint le comhéadan Ubuntu leis ach úsáidtar liosta, agus ord air, chun teanga(cha) breise a ghníomhú (bíodh siad dá ngníomhú don inneall ar fad nú do chúntas úsáideora fé leith).

Is léir, mar sin, nách gcothaíonn suitáil ana-chuid teangacha deocracht ar bith ach go gcaithfear bheith cúramach nuair a bhíonn teangacha dá ngníomhú. An t-úsáideoir ná fuil aige ach Gaelainn na hÉireann agus Béarla, d'fhéadfadh sé bheith i bpúnc agus comhéadan a ríomhaire breac le míreanna Manannaise agus Breatanaise!

Aon rud amháin eile: is cuma cad iad na teangacha athá luaite ar an liosta so, tugann Ubuntu neamhard ar aon mhír a leanann en. Do bheadh an toradh ceanann céanna ar ga en is a bheadh ar ga en gd gv cy kw br tlh.

Mar gheall ar an script logánaithe seo

Ní gá dhom mórán a scrí anso mar tá ana-chuid leideanna síos tríd an script i dtaobh an tslí go-n-oibríonn sí agus i dtaobh conas í chlaochlú. Níl sí pioc casta ar ao' chuma. Ach na leideanna so a leanúint, is féidir í úsáid chun:

Ritar an script le pribhléidí ardaithe. Ós in Ubuntu atháimíd: sudo /an/conair/go/dti/anScript

Ná ritar í nuair athá aon obair eile ar siúl ag an stáisiún oibire mar cuireann sí d'fhiachaibh ar an ríomhaire é féin ath-thosnú tar éis di a cuid oibire a chur i gcrí.

An script féinig

Ar ao' chuma, seo dhoit an script. Níl le déanamh ach í chóipeáil is a shábháil i gcomhad téacsa go bhfuil do rogha ainm air, is é sin a rith.


#!/bin/bash

# Fógair logchaighdeáin reatha

	# Seod iad na cóid logchaighdeán a bhaineann
	# leis na teangacha Ceilteacha:
		# ga_IE:	Gaelainn na hÉireann / Éire
		# gd_GB:	Gaelainn na hAlaban / An Ríocht Aontaithe
		# gv_IM:	Gaelainn Mhanann / Oileán Mhanann
		# cy_GB:	Breatanais / An Ríocht Aontaithe
		# kw_GB:	Coirnis / An Ríocht Aontaithe
		# br_FR:	Briotáinis / An Fhrainc

	# Socaraigh Gaelainn na hÉireann / Éire mar logchaighdeán príomhúil:
	declare logchaighdeanPriomhuil="ga_IE.UTF-8";

# Fógair na pacáistí teangan athá le suitáil

	# Seod iad na cóid teangan a bhaineann leis
	# na dteangacha Ceilteacha:
		# ga:	Gaelainn na hÉireann
		# gd:	Gaelainn na hAlaban
		# gv:	Gaelainn Mhanann
		# cy:	Breatanais
		# kw:	Cóirnis
		# br:	Briotáinis

	# Sampala - chun Gaelainn na hÉireann amháin a shuitáil:
	# declare -a teangachaLeSuiteail=('ga');

	# Sampala - chun na dteangacha Gaeilise amháin a shuitáil:
	# declare -a teangachaLeSuiteail=('ga' 'gd' 'gv');

	# Sampala - chun na dteangacha Briotainise amháin a shuitáil:
	# declare -a teangachaLeSuiteail=('cy' 'kw' 'br');

	# A Dhia ara, suitáil iad go léir
	declare -a teangachaLeSuiteail=('ga' 'gd' 'gv' 'cy' 'kw' 'br');

# Fógair na teangacha athá le gníomhú ins an chomhéadan grafach

	# Fo fo! Ní ghníomhófar aon teanga a thabharfaí i ndiaidh an Bhéarla
	# ar an liosta seo leanas.
	# Ní foláir "en" do lonnú aige deire' an liosta dá bharr so.

	# Sampala - chun na dteangacha Ceilteacha go léir a ghníomhú,
	# agus an Béarla mar theangain 'thitim siar'
	# declare teangachaLeGniomhu="ga:gd:gv:cy:kw:br:en";

	# Sampala - chun Gaelainn na hÉireann agus Gaelainn na hAlaban
	# a ghníomhú, agus an Béarla mar theangain 'thitim siar'
	# declare teangachaLeGniomhu="ga:gd:en";

	# Gníomhaigh Gaelainn na hÉireann amháin,
	# agus Béarla mar theangain 'thitim siar'
	declare teangachaLeGniomhu="ga:en";

# Suitáil pacáistí teangan ina gceann is ina gceann, ach iad bheith ar fáil:

	for i in "${teangachaLeSuiteail[@]}";
	do
		# Tá an chéad líne eile bunaithe ar an bplé athá ag:
		# http://askubuntu.com/questions/149876/how-can-i-install-one-language-by-command-line
		apt-get install -y $(check-language-support -l $i);
	done

# Socaraigh an teanga dhomhanda
	echo -e "LANGUAGE=\"$teangachaLeGniomhu\"\nLANG=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_NUMERIC=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_TIME=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_MONETARY=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_PAPER=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_IDENTIFICATION=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_NAME=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_ADDRESS=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_TELEPHONE=\"$logchaighdeanPriomhuil\"\nLC_MEASUREMENT=\"$logchaighdeanPriomhuil\"" > /etc/default/locale';
# Ath-thosnaigh

	shutdown -r +0;

exit $?;
		

Tástáil na scripte

Do tastáileadh an script seo ar na leaganacha so d'Ubuntú:

Níor thástálas fós í le deisceanna Gnome, KDE, XFCE ⁊rl...

Do deimhníodh gur fhág an logánú a lorg ar na feidhmchláir chomónta so leis: