gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

Músgraí Ceil Eagarthóir HTML WP — Breiseán Chun Eagarthóir HTML WordPress a Chur i bhFollach

Údar: Mícheál Ó Lochlainn, Áras Shorcha Ní Ghuairim, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Iarna fhoíllsiú: 2na Mí 'n Mhárta 2016.

This page in English.

Eochairfhocail

WordPress, TinyMCE, breiseán, eagarthóir, HTML.

Réamhrá

Cuireann WordPress cos-nochtaithe eagarthóir grafach leathanach agus postaí ar fáil (TinyMCE), i bhfochair eagarthóir HTML a leogann d'úsáideóirí a gcuid márcála féinig a scrí chun abhar ' iúntráil. Is maith an rod é ' bheith i gcumas márcáil a scrí is a shnasadh le láimh, ar a' sean-nós, ach an scil, an féin-smacht agus — nuair is ar am a' chomhlachta atháid siad — an ghairmiúlacht a bheith acu súd go bhfuil sé ar a gcumas acu.

Deocracht mhuar is ea é, áfaigh, nuair athá WordPress á úsáid chun stíl tí a chur i gcrí nú nuair athá sainfheidhm curtha leis ar féidir le hoibrithe iúntrála sonraí mí-stuama, gan scil, gan smacht, gan acu ach beagán eólais, í ' bhriseadh nú í a thruailliú. Is dá holcas iad súd, níos measa fós iad na húsáideóirí dúra, gɼánna nú ró-cheanndána, athá chun a rogha féin a dhéanamh i gcónaí, beag beann ar pholasaithe bainistí nú ar pholasaithe eagarthóireachta.

Ní hamhlaigh go mbaineann Músgraí Ceil Eagarthóir HTML WP feidhm den eagarthóir HTML ná go mbaineann sé de WordPress é ach cuireann sé ó shroisiúint an úsáideóra é. Cuireann an breiseán d'fhiachaibh ar WordPress an t‑eagarthóir grafach ' úsáid mar réamh-shocarú agus ansan cuireann sé i bhfollach na cnaipithe a thabharfadh cead don úsáideóir an t‑eagarthóir HTML a roghnú ina inead.

Ní slat draíochta é an breiseán gan dabht. Ní chuirfidh sé Riarthóirí agus Sár-Riarthóirí ceanndána WordPress, ar féidir leó é ' dhí-ghníomhú nú a scriosadh, ar éill ach cuirfidh sé fé ghlasaibh an chuid sin den gcomhéadan d'Eagarthóirí, d'Údair, do Sholáithreóirí agus do Shíntúsóirí.

Íoschóipeáil Músgraí Ceil Eagarthóir HTML WP

Suitáil Músgraí Ceil Eagarthóir HTML WP

Níl le déanamh ach an chomhadlann músgraí-ceil-eagarthóir-html-wp do bhaint as an gcomhad tar.gz nú zip. Uaschóipeáil í go comhadlann breiseán WordPress, gníomhaigh mar is gnáthach agus b'shin shin. Níl aon tsocaruithe ann, ná clár riaracháin, agus níl le déanamh ages na húsáideóirí ach a dhul i mbun leathanach agus postaí a scrí — ins an eagarthóir grafach.