gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

Músgraí Ord Postaí sa Deais WP — Breiseán Chun Smacht a Bhreith ar an Órd ina mBíonn Postaí á Liostáil sa Deais

Údar: Mícheál Ó Lochlainn, Áras Shorcha Ní Ghuairim, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Iarna fhoíllsiú: 2na Mí 'n Mhárta 2016.

This page in English.

Eochairfhocail

WordPress, breiseán, Deais, postaí, ord na haibítire.

Réamhrá

Níl mórán le rá mar leis an mbreiseán so.

Liostálann WordPress cos-nochtaithe postaí sa Deais in órd iar n‑uair. Tá ciall leis seo nuair athá sé á úsáid mar ardán bleagála nú chun abhar a fhoíllsiú gurb ionann ord a chruthnaithe agus an t‑ord sroisiúna is úsáidí.

Ach úsáidtar WordPress i gcomhair gach saghas foíllseacháin Gréasáin. Lasmu' de shaol na bleagála, is dócha gur áisiúla (agus gur comónta) ar fad é ord na haibítire chun iúntrálacha ' liostáil. Cuireann Músgraí Ord Postaí sa Deais WP D'fhéachaibh ar WordPress é sin do dhéanamh.

Músgraí Ord Postaí ar Leathanaigh Chatagóra WP

Aon is a haon is ea an breiseán so le Músgraí Ord Postaí ar Leathanaigh Chatagóra WP, a dhéanann an rod ceanann céanna ach go ndéanann sé é i radharc phoiblí an láithreáin seochas sa Deais. An t‑é nú an t‑í go dteastaíonn ceann acu uathu, seans maith do dteastaíonn an peidhre.

Creidiúint agus aitheantas

Ta an chreidiúint go léir i dtaobh feidhm an bhreiseáin seo a' dul go Michael Ecklund, a chuir na coda tábhachtacha den gcód ar fáil ar StackExchange.

Níl agam-sa déanta ach an cód so ' dhortadh isteach i bhfráma breiseáin. Fé CC BY-SA 3.0 do foíllsíodh an bunchód agus, do réir na dtéarmaí is na gcoinníol, cuirim mo chuid-se mionathruithe ar fáil fén gceadúnas chéanna.

Íoschóipeáil Músgraí Ord Postaí sa Deais WP

Suitáil Músgraí Ord Postaí sa Deais WP

Níl le déanamh ach an chomhadlann músgraí-ord-postaí-deais-wp do bhaint as an gcomhad tar.gz nú zip. Uaschóipeáil í go comhadlann breiseán WordPress, gníomhaigh mar is gnáthach agus b'shin shin. Níl aon tsocaruithe ann, ná clár riaracháin.

Ord aisiúmpaithe aibitire

Níl sa mbreiseán so ach an t‑aon chomhad amháin: músgraí-ord-postaí-deais-wp.php. Má hoireann doit postaí a liostáil sa Deais in ord aisiúmpaithe aibitire, agus má thánn tú ar do chúmpord ag útamáil i bputógaibh an chomhaid sin, téir go líne 62 is athraigh $query->set('order','ASC'); go $query->set('order','DESC');.