gaoluinn

scríbhinní ⁊ deocháin do chuallucht na Gaelainne

ar aghaidh

Músgraí WYSIWYM WP — Breiseán WordPress

Údar: Mícheál Ó Lochlainn, Áras Shorcha Ní Ghuairim, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Iarna fhoíllsiú: 11ú Mí Eanair 2015.

Cothrom le dáta: 24ú Mí Eanair 2016.

Eochairfhocail

WordPress, breiseán, WYSIWYM, WYSIWYG, séimeantach, Gaelainn na hÉireann, Gàidhlig na hAlban, script ghaelach, script ínseach, seana-chló, cartlannaíocht, digitiú, HTML5.

Réamhrá

Fo fo! Tá an leagan so de Mhúsgraí WYSIWYM WP à dáta. Músgraí WYSIWYM WP 2 an leagan reatha dhe.

Pacáiste bogearra gréasán-bhunaithe is ea WordPress. Úsáidtar é chun láithreáin gréasáin a chur suas agus a riaradh. Cuireann sé comhéadan grafach, ar nós a mbíonn ar phróiseáilthe focal, ar fáil don úsáideoir agus cuireann an méid a chlóbhualthar isteach sa chomhéadan san i riocht leathanach HTML — an ríomh-theanga ina mbíonn gach leathanach gréasáin á seachadadh.

Cóir don slua is ea WordPress. Is forast é ' fhoghlaim is a úsáid ach, dáltha gach uirlis a fhreastlaíonn ar úsáideoirí nea'theicniúla, bíonn reicneáil le díol — i riocht símpliú agus feidhm shrianta — as an t‑sadhráid. Ní locht é seo, mar sin féin: cuid den saol is ea comhréiteach agus, sa chás so, is fiú an toradh an íobairt. Do WordPress 'amh' atháim a' tagairt ar aon chuma: ardán oscailthe is ea WordPress agus tá pobal gníomhach domhanda d'fhorbróirí mór-dtímpeall air, á shíneadh is á shaibhriú le breiseáin is le téamaí ar fad na haimsire.

Bainim a lán úsáide as WordPress, i saol an léinn go háirithe, agus d'aithníos trí ghné dá fheidhm a chothaíonn deocrachtaí dom féinig mar údar gréasáin agus a d'fhéadfadh deocrachtaí a chothú do chuairteoirí go dtí mo chuid láithreán leis. (Do chuardaíos leathanach breiseáin Wordpress, go bhfeice me an bhfaighinn áiseanna a chuirfeadh le feidhm WordPress do réir mar a theastaigh uaim, ach níor aimsíos pioc.) Go hachomair:

An chéad deocracht
TinyMCE (Tiny Moxiecode Content Editor) an comhbhall de chomhéadan WordPress a chuireann eagarthóir grafach ar fáil d'úsáideoirí an bhogearra. Áis sheoig is ea é. Cuireann TinyMCE roinnt mhaith córacha ar fáil don úsáideoir chun struchtúr is cuma leathanach agus postaí a riaradh, mar aon le struchtúr an abhar a chuirtar leo.
Ní chuireann na córacha so múnlaí nú teimpléid um struchtúr loighciúil ar fáil áfaigh (le leanúint ná le cloí leo) ach fágtar fén úsáideoir struchtúir chomhsheasamhacha cháipéise a shíneadh amach as a stuaim féin. Dro'chur chuige is ea é seo. Cuireann síneadh amach faisnéise do réir struchtúr loighciúla rialtha go mór le breáthacht gach láithreáin agus is deocair é seo ' chur i gcrí in éaghmais múnlaí cuí. Go deimhin, fíor-dhro'chur chuige is ea é i dtionscadail fhoirmeáltha acadúla, eolaíocha, ina mbíonn rialacha sainmhínithe sonraí agus struchtúir shainmhínithe shonraí ana-thábhachtach.
An tarna deocracht
Eagarthóir WYSIWYG is ea TinyMCE, agus an fheidhm WYSIWYG seo teoranta, go poínte, ar son na símplíochta. Is fearr ar fad í feidhm WYSIWYM chun cáipéasaí leictreonacha a shíneadh amach, d'fhonn brí shéimeantach an fhaisnéis athá ar iúmpar acu a chaomhnú.
Airiú, ní teicnis ídéalach ar son na teicnise ídéalaí é seo. Cuireann WYSIWYM buntáistí ar fáil do gach scríbhneoir a fhoíllsíonn abhar ar an Idirlíon, ó ráiméis na líonraí sóisialtha go hard-dioscúrsa lucht na n‑íomhá agus na scríbhinne.
Deocracht mhór is ea na cnaipithe a chuireann TinyMCE ar fáil chun téacs a ghléasadh le cló iodálach agus le cló trom. Nuair a húsáideann an t‑úsáideoir iad so, márcálann TinyMCE an téacs roghnaithe leis na clibeanna HTML <em> (a chiallaíonn 'fé bhéim') agus <strong> ('ana-thábhachtach'). Ce go bhfágann <em> cló iodáileach ar an dtéacs, is go bhfágann <strong> cló trom air, tugaid siad le fios go bhfuil brí áirithe shéimeantach ar iúmpar ag an dtéacs leis. Ach is minic go gcuirtar cló iodáileach agus cló trom ar théacs ná fuil in ainm is a bheith fe bhéim, is ná fuil pioc tábhachtach. (Baineann deocracht den tsaghas so leis an gcnaipe a chuireann líne fé bhun téacsa leis (<u>), ná fuil aon bhaint aige le béim ná le tábhacht).
Is féidir leis seo go léir deocrachtaí móra um shroisiúint do chothú. Ní chuirfidh sé isteach ná amach ar an t‑é go bhfuil radharc na súl aige ach samhlaigh an dall bocht, is é nú í ag braith ar fhearas urlabhartha tacair chun leathanach gréasáin a lé. Fé bhéim nú le béic a thabharfaidh amach an fearas so giotáin téacsa athá márcáltha leis an dá chlib seo i gcónaí, beag-bheann ar fhíor-éirim an téacsa is ar chluasaibh a' daíll. Tá an Gréasáin in ainm is a bheith in-sroiste age gach éinne. Ní chabhraíonn an dro'mhárcáil seo le háiseanna uathoibríocha aisghabhála sonraí ach an oiread, ach cuireann ualach oibire ar a lucht forbartha agus crá chroí ar a lucht úsáide.
An tríú deocracht
Cuireann HTML nithe darb ainm aonáin carachtar ar fáil d'fhonn carachtair speisialtha / nea'chomónta a chur síos, i bhfoirm chaighdeánaithe, i gcáipéasaí gréasáin. Giotáin ghearra téacsa iad aonáin — ar nós &amp;, a léiríonn an t‑amparsan (&), &hellip;, a léiríonn an comhartha focalbhá (…) agus mar sin de.
Ní cheadaíonn feidhm shímplithe WYSIWYG WordPress / TinyMCE ach réimse teoranta aonán fóraíor. Aonáin fuil ceadaithe, is féidir iad a chlóbhualadh isteach ach claochlófar iad ar shábháilth an leathanaigh nú an phosta; na carachtair dá ndéanaid siad tagairt á gcur ina n‑inead de ghnáth. Ach toisc nách seasaíonn gach ríomhchóras i gceart le carachtair nea'chomónta den tsaghas so — cé go bhfuil an bhunteicneolaíocht chuí ann chun seasamh leo — tá buntáistí áirithe ag baint len iad ' fhágaint i riocht aonán, mar choisint ar an lá go gcaithfí an fhaisnéis a aistriú go ríomhchóras éigint eile, abair. (Cúis iminí is ea aon amhras i dtaobh buaine chruinnis faisnéise i scríbhneoireacht acadúil agus i scríbhneoireacht i réimsí na teangeolaíochta is na cartlannaíochta, gan dabht).
An ceathrú deocracht
Cé go bhfuil WordPress / TinyMCE dílis don bhfeallsúnacht um an deighlth idir a bhfuil ann (HTML) agus a chur i láthair (CSS), cuirid siad an dhílseacht so i gcrí i bhfoirm stíl in-líne — rud a chuireann cuid mhaith den bhuntáiste a bheireann CSS léi ar neamhnaí.

Do chuireas romham breiseán símplí WordPress a shíneadh amach dom féin chun na deocrachtaí seo shárú. Músgraí WYSIWYM WP toradh na hoibire seo.

ar aghaidh